Lista cu elevii care participa la concursul Kidsmedifest

Machete - castele medievale


  1. Ungureanu Marinela & Bretan Bianca - clasa a VIII-a A
  2. Creciun Raul - clasa a VII-a A
  3. Dan Octavian & Andrei Adi - clasa a VII-a A
  4. Tira Georgiana & Tira Catalina - clasa a VI-a A
  5. Ananie Adrian & Giurgiu Bogdan - clasa a VI-a A
  6. Ziman Madalina & Buciuta Bianca - clasa a VI-a A

Costumatie Medievala


Ciceu Adina & Cubitchi Madalina - clasa a VIII-a A

Profesor coordonator, Adina Stan